Pora Na Aktywnego Seniora


opublikowany: 01 Marzec 2022 r.

W ramach projektu

  • działania integracyjne, wspierające i aktywizujące seniorów
  • zajęcia sportowe - nordic walking
  • zajęcia rekreacyjne
  • koncerty
  • zajęcia z arteterapii
  • imprezy plenerowe

Dla kogo?

  • dla wszystkich chętnych seniorów
  • od kiedy? - od marca do końca lipca

Organizator- Fundacia Rozwoju Kultury i Działań Artystycznch Projekt współfinansowany z środków Miasta Rybnika oraz środków własnych fundacji Rekrutacja poprzez instytucje, organizacje zajmujące się seniorami. W celach promocyjnych zostaną przygotowane plakaty i foldery reklamowe rozdawane w miejscach publicznych.

Powrót