Fundacja FuRKiDA


O Fundacji

Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 26 listopada 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedzibą fundacji są Bogunice ul. Polna 17, a fundatorem Dariusz Węzik. Fundacja "FuRKiDA" prowadzi działalność non-profit w sferze pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej

Cele fundacji:

 1. Popularyzacja, upowszechnianie oraz promocja sztuki, w tym również sztuki niszowej, awangardowej, niekomercyjnej.
 2. Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych.
 3. Stworzenie szans dla wszechstronnego rozwoju twórców.
 4. Stworzenie możliwości prezentacji twórczości, w szczególności wspieranie młodych i zdolnych twórców.
 5. Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.
 6. Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości.
 7. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych,
 8. Wspieranie rozwoju sportu i rekreacji,
 9. Wspieranie tworzenia i tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w miastach,
 10. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i ekologii,
 11. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw autorskich wśród młodych artystów,
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 13. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

KRS: 0000487954


Dokumenty do pobrania: