Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych zbiera podczas odwiedzania strony internetowej https://furkida.pl , a także podczas korzystania z usług fundacji.

1. Administrator danych osobowych

Amdinistratorem Państwa danych osobowych jest:
Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artyczycznych z siedzibą Bogunice ul. Polna 17, KRS: 0000487954

2. Dane kontaktowe Administratora

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem korzystając z następujących danych kontaktowych:

 • Adres korespondencyjny:
  Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artycztycznych 44-295 Bogunice ul. Polna 17
 • Adres email:
  furkida@gmail.com

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Was reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

Za Państwa dobrowolną zgodą dane osobowe pozostawiane w ramach korzystania z naszych usług, ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, mogą być także przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora.

Ponadto, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania treści witryny internetowej Administratora do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

4. Okres przechowywania danych osobowych

W odniesieniu do usług Administratora dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji lub innych Waszych roszczeń dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane pozostawiane w ramach korzystania z naszych usług będą przetwarzane w celach promocji do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisów Administratora do Waszych zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenie usługi, Wasze dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług Administratora.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do świadczenia usługi oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostawianych przeze Państwa w ramach korzystania z naszych usług, ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, w celach promocji jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu FuRKiDA do Państwa zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach rozpatrywania reklamacji, Wasze dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych lub aplikacji do Waszych potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie reklamacji produktów Administratora.

6. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona, a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do Państwa zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

7. Przekazywane danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane adresowe w pkt. II.)

10. Informacja o plikach cookies

Korzystając z serwisów Administratora pozostajecie Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydujecie inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwisy Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Państwa przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Państwa komputera, smartfona. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • udostępnienia niektórych treści i funkcji serwisu (materiały zdjęciowe, uczestniczenie w dyskusjach i głosowaniach, recenzowanie produktów itp.);
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; takie ciasteczka i skrypty stosujemy tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Państwa przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Należy jednak pamiętać, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisów Administratora (logowanie, podgląd zdjęć itp.).

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

11. Pozostałe informacje

W serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki można polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym. Korzystanie z tych wtyczek umożliwia wymienianę danych pomiędzy Użytkownikiem, a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.